Privacy Statement en Disclaimer

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De verantwoordelijke die de Internet Zwemscore Module™ gebruikt voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Doelbepaling

De verantwoordelijke die de Internet Zwemscore Module™ gebruikt verwerkt niet meer gegevens dat zij nodig heeft voor haar doel, namelijk het afhandelen van de aanvraag voor en het verzorgen van zwemles.

Grondslag

Internet Zwemscore Module™ beroept zich voor de rechtmatigheid van de verwerking op de grondslag uit artikel 8a WBp (toestemming van wettelijke vertegenwoordigers), 8b WBp (precontractuele fase), of in andere gevallen op art. 8f WBp (gerechtvaardigd belang). De gezondheidsgegevens worden slechts verwerkt indien de leerling een medisch risico loopt en het zwembad hiervan op de hoogte dient te zijn.

Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage en correctie, dit is onder andere mogelijk via de persoonlijke pagina. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen verder gebruik van uw gegevens voor aanpalende doeleinden zoals direct marketing. U kunt uw verzoek indienen via info@zwemscouts.nl.

Beveiliging

Internet Zwemscore Module draagt zorg voor een deugdelijke beveiliging van de gegevens die opgevraagd worden door middel van de applicatie en bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De beheerder van Internet Zwemscore Module™ kan vanwege het grote aantal terugkerende betrokkenen een beperkte set aan gegevens (NAW) maximaal 2 jaar bewaren om uw volgende aanmelding te vergemakkelijken. Indien u daartegen bezwaar heeft, neemt u dan gerust contact op.

Disclaimer

Plan Plan Internet BV stelt als doel het leerlingvolgsysteem optimaal te laten functioneren. Toch kan het zijn dat er af en toe iets misgaat. Temeer omdat een systeem dat via internet werkt afhankelijk is van derden, zoals bijvoorbeeld de verbindingen van internetserver naar internetserver van telefoon- en datakabels. Wij proberen de software zo goed mogelijk te laten functioneren op zoveel mogelijk internetbrowsers, zoals Internet Explorer en FireFox. Toch kan het zijn dat iemand geen toegang heeft tot het systeem. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat een firewall op uw computer de verbinding blokkeert. Plan Plan Internet BV kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de software die op haar/zijn computer staat.

Verder zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van kracht op het gebruik van deze software. U kunt de voorwaarden hier downloaden.