Privacyverklaring


Dit is een privacyverklaring van de zwemvereniging Voerendaal – ZwemScouts Zwemopleidingen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

De volgende persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt:

- Voornaam leszwemmer
- Achternaam leszwemmer

- Geboorte datum
- Geslacht
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Email adres wettelijke vertegenwoordiger(s)
- Telnr wettelijke vertegenwoordigers(s)

Deze gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

- In de zwemscore module op het internet om u op de juiste wijze over de vorderingen van uw kind te kunnen informeren.
- Ledenadministratie
- Het afhandelen van uw betalingen.

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen

Hoe lang we de gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doch niet langer als 60 maanden.

Delen met anderen

De persoonlijke gegevens die wij ontvangen worden niet doorgegeven aan een derde partij. Mocht dit om de een of andere oorzaak noodzakelijk zijn dan zullen wij u voordat wij de gegevens verstrekken u voor akkoord vragen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparatuur ( computer, laptop, smartphone, tablet ) ontvangt en kan opslaan als u onze website bezoekt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen daarvoor in uw browser aan te passen. Wij maken u erop attent dat u daarna mogelijk niet meer over de volledige functionaliteit van de website kunt beschikken. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op de betreffende internet sites.

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact ons op .